Avukatlar Hangi Tür Davalara Bakarlar?

Mersin’de avukatlık mesleğinde ilerlemek ve branşlaşmak isteyen avukatlar hukuk alanının geniş bir alan olduğunu bilirler. Çok farklı dallara ayrılan hukuk alanının belli bir bölümünde uzmanlaşmak mümkün iken tüm alana hakim olmak imkansızdır. Bu bağlamda avukatlar en doğru müşteri (müvekkil) portföyünü oluşturmak için sadece seçtikleri alanlara yönelerek bu alanlarda uzmanlaşabilirler.

Çok daha uç noktalar olan kamu hukuku ya da deniz ticaret hukuku alanında gelişmek isteyen avukatlar tüm dikkatlerini seçtikleri alana yoğunlaştırmak zorundalar. Başarılı olmak için sürekli olarak belli bira alanda kendilerini derinleştirebilir, ya da her davayı alarak hukukun her alanında avukatlık yapabilirler. Hukuk alanı çok geniş olduğu için tıpkı tıp alanında olduğu gibi, farklı dallara ayrılmakta ise de avukatlık mesleğinde her avukat dilediği dalı seçerek sade o daldaki davaları üstlenir ve kendini belli bir süre geliştirerek söz konusu dalda en iyi olmak yolunda ilerler.

Sözgelimi miras hukuku dalında kendini geliştiren bir avukat sadece miras hukuku alanına yönelebilir ve bu alandaki davalara bakmayı seçebilir. Aynı şekilde sadece iş hukuku alanına yönelen bir avukat bu alanda kendini geliştirebilir. Avukatlık mesleğine yeni girişenler için en başından bir seçim yapmak serbestisi vardır. Avukat, hangi dalda ilerlemek istediğini belirler, ve bu alanda kendini geliştirme yolunu seçer.

Elbette seçilen alanda yıllarca çalışan ve işin inceliklerini kavramış , güncel olarak kendini yenileyen Mersinli avukatlarla yarışmak söz konusudur. Seçtiği belli bir alanda dava alan ve uzun yıllar boyunca bunu sürdüren bir avukat ile, yeni mezun olmuş bir avukat arasında bilgi yetenek, deneyim beceri konularında çok büyük farklar olacaktır. Seçtiği alanda öne çıkmak isteyen avukatlar, başka hukuk dallarına bulaşmadan sadece seçtikleri hukuk dalında işler alarak bu işte derinleşirler. Avukatlar genellikle çok sık ihtilaf çıkan dallarda kendi becerilerini ortaya koymak ve kendilerini geliştirmek adına bu özel alanlarda çalışmayı seçerler.

  • Devletler hukuku
  • Deniz Ticaret Hukuku
  • Ceza hukuku
  • İş hukuku
  • Miras hukuku
  • Borçlar hukuku

Gibi birçok hukuk dalı vardır. Hepsinde aynı oranda uzmanlaşmak imkansızdır. Bu nedenle avukatlar en becerikli olabileceklerini düşündükleri alanlarda çalışarak gelecekte o dal ile ilgili isim yapmak isterler. Örneğin Mersindeki en iyi avukatlar denilmez de Mersindeki en iyi ceza hukuku avukatı, ya da Mersindeki en iyi iş hukuku avukatı, mersindeki en iyi miras hukuku avukatı şeklinde kendi dallarında uzmanlaşmış avukatları tutmak istemek, müvekkillerin hakkıdır. Avukatlık mesleğinde akademisyen yolu seçilebileceği gibi, mezun olan bir avukat serbest olarak kendi ofisini açmak ve para kazanmayı öncelikleri arasına koymayı seçebilir.

İyi bir Hukuk Fakültesinden Mezun Olmak

İyi bir avukat olmak için iyi bir hukuk fakültesinden mezun olmak şart ise de yeterli değildir. Üniversiteden alınan hukuk bilgisi temel hukuk bilgisidir. Fakat teori her zaman pratik beceri ile taçlandırılmalıdır. Pratik beceri ile taçlandırılmayan teorik kuru bilgi başarıyı getirmez. Pratik becerinin kazanılmasının tek yolu da tecrübedir.

Hep benzer davalara giren avukatlar, yıllar geçtikçe o alanda çok iyi gelişirler ve birer uzman haline gelirler. Yeni mezun olan avukatların da en az bu uzmanlaşmış avukatlar kadar kendilerini geliştirmek için çok çalışmaları gereklidir. Bir müvekkil, davasını görmek üzere, yeni mezun olmuş bir avukatla çalışmak yerine bu işte yıllarını harcamış ve bu dalda uzmanlaşmış bir avukatı tercih ederler. Bunun nedeni davalarında hiçbir pürüz yaşamadan davayı kendi lehlerine sonuçlandırma istekleridir.

Fakat şu unutulmamalıdır ki, tıpta olduğu gibi nöroloji uzmanı dahiliye uzmanı gibi branşlara ayrılmaz. Ruhsat alan her avukat, her türlü davaya girebilir. Ama buradaki önemli nokta o dava için mersinavukat.com gibi uzman avukatlar gibi yeterli mevzuata sahip yeterli bilgi ve beceriye sahip olmak gerekliliğidir. Yeni mezun olmuş bir avukat daha düşük fiyatlarla çalışabilir. Ama bu tercih sebebi değildir.